Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2014

dreamyourdream
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted fromstillflexin stillflexin viahydrosphere hydrosphere
dreamyourdream
4422 23b3
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viaohshit ohshit
dreamyourdream
8480 9d8d
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
dreamyourdream
3527 5889
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaoutline outline

July 26 2014

dreamyourdream
7554 9e85
Reposted fromhogwarts hogwarts viatosiaa tosiaa
dreamyourdream

"Jedną z najstarszych ludzkich potrzeb jest mieć kogoś, kto zastanawia się, gdzie jesteśmy, kiedy nie wracamy wieczorem do domu".

— Margaret Mead
dreamyourdream
Moje pragnienia są proste: praca, którą lubię i facet, którego kocham. 
— Emily Griffin - Coś pożyczonego
dreamyourdream
0668 2154 500
Reposted fromrdx rdx viaamourcerise amourcerise
9850 fb83 500

blvss:

this made me cry

Reposted fromamatore amatore viazonakmicica zonakmicica
7763 1b37 500
Reposted fromirmelin irmelin viadonttrustme donttrustme
dreamyourdream
8924 fdb2 500
dreamyourdream
2420 e8c3 500
Reposted fromkeeplooking keeplooking viasavvy savvy
dreamyourdream

July 25 2014

dreamyourdream
Mniej obiecuj, ale zawsze dotrzymuj słowa.
— Znalezione
Reposted fromsummerkiss summerkiss viazoou zoou
dreamyourdream
Nie uważasz, że wspaniale byłoby rzucić wszystko i pojechać gdzieś, gdzie nikogo nie znamy?
— Haruki Murakami "Norwegian Wood"
dreamyourdream
Ale jeśli spotyka cię w życiu wiele trudności, to znaczy, że jesteś stworzony do tego, żeby im podołać.
— Regina Brett – Bóg nigdy nie mruga. 50 lekcji na trudniejsze chwile w życiu
dreamyourdream
dreamyourdream
7875 7448 500
Reposted fromnezzmusic nezzmusic viasmoothhhh smoothhhh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl