Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2014

8482 29a7
dreamyourdream
7802 f335
Reposted fromvalerina valerina viasmoothhhh smoothhhh
dreamyourdream
Dobrze jest tęsknić, gdy tęskni się z wzajemnością.
Reposted fromte-quiero te-quiero viakarr4mba karr4mba
dreamyourdream
Nie da się być tak bardzo przyjebanym jak ja.  No bo jak? 
Reposted fromhydrosphere hydrosphere
dreamyourdream
1238 6224 500
Reposted fromYuei Yuei viadonttrustme donttrustme

July 24 2014

6905 41f1
Reposted fromunco unco viaallnight allnight

July 23 2014

dreamyourdream
Pragnienie jego stałej obecności, nieustanne myślenie o nim, gdy go nie było, niepokój i nerwowość, gdy miała go za chwilę zobaczyć, tęsknota, gdy jeszcze był przy niej, ale wiedziała, że za kilka minut go nie będzie
— J.L.W.
dreamyourdream
Nigdy nie będziesz bardziej bezbronna, niż wtedy kiedy Ci zależy
— znalezione
Reposted fromromantycznosc romantycznosc viakarr4mba karr4mba
dreamyourdream
8815 5d9e
Reposted fromblaackcoffee blaackcoffee viamanfredxoxo manfredxoxo
4806 19e4 500
Reposted fromunco unco viahomefromhome homefromhome
dreamyourdream
dreamyourdream
...trzeba podnieść głowę i powiedzieć: "o nie, kurwa, nie tym razem".
— polowanienaobłoki.blogspot.com
Reposted fromkawainka kawainka viazoou zoou
dreamyourdream
4602 991e
Reposted fromNoFuck NoFuck viazoou zoou
dreamyourdream
Kurwa mać, żyje się tylko raz, więc trzeba żyć z fasonem
— Stephen King
Reposted fromswojszlak swojszlak viazoou zoou
dreamyourdream
Wyrzuć ze swojego słownika dwa zwroty: 'powinnam' i 'w moim wieku'. W Twoim wieku możesz prawie wszystko dziewczyno! I do niczego nie musisz się śpieszyć. (...) każdy ma swoje własne tempo i nie ma co się oglądać na innych. Bo to Twoje życie (...). Dlatego pomyśl czego Ty chcesz i na czym Tobie zależy.
— Izabela Sowa
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viazoou zoou
dreamyourdream
Nie składaj obietnic, jeśli nie jesteś pewny, czy zamierzasz ich dotrzymać.
— Nicholas Sparks
dreamyourdream
4209 03e2
Reposted frominfinitearms infinitearms viaeloiseisme eloiseisme
8579 2e68 500
Reposted fromirmelin irmelin viafutureiscoming futureiscoming

July 22 2014

dreamyourdream
  • I proszę, uważaj na słowa. Nawet tęsknota może być nieodwzajemniona.
— J.L.W.

July 19 2014

dreamyourdream
5574 d818
Reposted frombeyooonce beyooonce
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl